Sborník DO I / 2003

Author: Helena Bendová, Petra Hanáková, Mike Hoolboom, etc.
Language: Czech
Year of publication: 2003
Publisher: JSAF, MFDF Jihlava
Number of pages: 224
CDF cataloguing: 791.229 Documentary film and its author
Call number: DO/791.229/1369/SB1
Subject headings: Mekas, Jonas; Hoolboom, Mike; Média; filmová teorie; MFDF Jihlava; dokumentární film; Televize; Cinema of Canada; Experimentální film; Hackenschmied, Alexander; feminismus; Vihanová, Drahomíra; eseje; Moore, Michael

Teoretické a kritické texty se v DO týkají dokumentární tvorby v těch vymezeních a přesazích, jak kategorii „dokument“ vnímá jihlavský festival – především tedy v neustálém překračování hranic k ostatním filmovým i uměleckým druhům. Sborník DO zaplňuje mezeru v reflexi dokumentárního filmu, ale především si definuje svoje dva cíle – mapovat a objevovat impulzy k soudobému promýšlení pole dokumentární tvorby. V roce 2003 uvedl festival soutěžní sekci dokumentů ze střední Evropy Mezi moři. Texty Zory Hlavičkové a Jenő Szűcse se věnují historickému, geopolitickému a kulturnímu vymezení tohoto regionu. Průhlednou bytostí je jeden z nejdůležitějších kanadských experimentálních režisérů Mike Hoolboom. Historické průhledy se vrací k dokumentární tvorbě Sergeje Paradžanova či Drahomíry Vihanové, několik textů upozorňuje na zajímavé knihy. V prvním čísle DO najdete i básně Jonase Mekase a klíčový text o tvorbě Alexandra Hackenschmieda, avantgardního tvůrce československého původu.

str.7 Jsme jedničky! / Michael Moore;
str.29 Zora Hlavičková / Střední Evropa na prahu třetího tisíciletí;
str.31 Jenő Szűcs / Skica o třech historických regionech Evropy;
str.35 Ulrich Seidel / Dělat film není demokratické, rozhovor;
str.43 Pavel Bednařík / S marností je nutno počítat;
str.47 Mathias Műller / Tohle není konec: Filmy Mikea Hoolbooma;
str.55 Mike Hoolboom / Imitace života, rozhovor;
str.71 Mike Hoolboom / Osm zamyšlení nad krátkým filmem;
str.75 Thomas E. Valasek / Alexander Hammid: Průvodce jeho filmařskou dráhou;
str.139 Přemysl Maydl / Upozornění na publikace o dokumentárním filmu;
str.141 Bohuslav Blažek / Bourdieu o televizi: metoda bonmotů a rétorických záludů;
str.147 Petra Hanáková / O čem ženy sní 1 a 2;
str.151 Jan Gogola ml. / Dramaturg jako chameleón;
str.159 Martin Mareček / Média v rukou /poznámky k semináři/;
str.165 Pavel Klusák / Text o obrazu a zvuku;
str.169 Dokumentární tvorba Sergeje Paradžanova;
str.177 Monika Kocandová / Krátké filmy – dlouhé zážitky (aneb dokumenty Drahomíry Vihanové);
str.191 Vaidas Šeferis / Poezie Jonase Mekase;
str.197 Helena Bendová / Sibiřský deník;
str.201 Tomáš Ruta / Poznámky o pastevectví, samotě a síle;
str.205 Veronika Klusáková / Ikonografie západního světa;
str.209 Miroslav Dočkal / Instruktáž důkladnosti;
str.213 Sylva Poláková / Čistota – prolomit kruhy mlčení;
str.217 Martina Muziková / Esej utrpení;
str.221 Jan Kršňák / Živé situace aneb Národ sobě aneb České moře v osmnácti přílivech.

Zdroj: dokument-festival.czSborník DO I / 2003


Reservation:
You need to be signed in to make a reservation of books. If you don't have an account please register.
Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: