Lokální funkce kultury: Teoreticko metodologická východiska evaluace kulturních služeb

Author: Ondřej Hubáček
Language: Czech
Year of publication: 2015
Publisher: Univerzita Karlova
Number of pages: 150
ISBN: 9788073085698
CDF cataloguing: 72-78 Other arts: architecture, theatre, fine arts and photographic publications
Call number: 72-78/1339/HUB
Subject headings: Kultura; Kultura a společnost; eseje; sborníky; Masmédia a společnost; audiovizuální kultura

Publikace přináší přehledně uspořádaná teoreticko-metodologická východiska řešení projektu, založeného na případových studiích prováděných ve třech menších městech - Českém Krumlově, Blatné a Velkém Meziříčí. Přesto mají získané poznatky a zkušenosti obecnější platnost a praktickou využitelnost i v jiných městech. Publikace tak může být inspirativní pro všechna města, jež se snaží hledat cestu, jak zvýšit efektivitu podpory kulturních aktivit, a stejně tak pro odborníky, kteří se touto problematikou zabývají.      Lokální funkce kultury: Teoreticko metodologická východiska evaluace kulturních služeb

Doc.recommendationThis book is recommended by: Petr Kubica
Reservation:
You need to be signed in to make a reservation of books. If you don't have an account please register.
Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: