Společnost nevolnosti: Esej z pozdější doby

Author: Václav Bělohradský
Language: Czech
Publisher: Slon
Number of pages: 270
ISBN: 9788074190070
CDF cataloguing: 72-78 Other arts: architecture, theatre, fine arts and photographic publications
Call number: 72-78/1337/BĚL
Subject headings: audiovizuální kultura; Masmédia a společnost; sborníky; eseje; Filosofie; Současnost

Druhé upravené vydání esejů filosofa Václava Bělohradského. Většina esejů zde uveřejněných vyšla ve zkrácené verzi v desetiletí 1997–2007 v Salonu, literární příloze čtvrtečního Práva. Rozhovor s Jiřím Rulfem vyšel v týdeníku Reflex, rozhovor s Barborou Osvaldovou v časopise Xantypa, esej Pohlaví rozumu ve sborníku Nové čtení světa I., který vydala Marie Chřibková. Úvahy tu vycházejí v přepracované a úplnější formě než v Salonu, kde bylo nutné z technických důvodů je zkracovat či různě upravovat.Společnost nevolnosti: Esej z pozdější doby

Doc.recommendationThis book is recommended by the Director: Lucie Králová
Reservation:
You need to be signed in to make a reservation of books. If you don't have an account please register.
Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: