Filmové plátno a ideologický boj

Author: Filipp T. Jermaš
Original title: Ekran i iděologičeskaja borba
Language: Czech
Year of publication: 1980
Publisher: Československý filmový ústav
CDF cataloguing: 791.4 Film theory and criticism
Call number: 791.4/13/JER
Subject headings: Film; ideologie; collection; Cinema of USSR

Příspěvky sovětských filmových kritiků a teoretiků se zabývají aktuálnímí otázkami ideologického boje ve filmovém umění. Podávají kritiku buržoazní masové kultury a dekadentních směrů v kinematografii, vystupují protizkreslováníhistorie sovětského filmu, proti pseudorealismu v soudobé buržoazní teorii filmu apod

Filmové plátno a ideologický boj


Reservation:
You need to be signed in to make a reservation of books. If you don't have an account please register.
Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: