Iluminace 1/2016

Original title: Iluminace 1/2016
Language: Czech
Year of publication: 2016
Publisher: Národní filmový archiv
CDF cataloguing: P Periodicals
Call number: P/1258
Subject headings: Úvahy; Recenze; estetika filmu; filmová teorie

ČLÁNKY
Ivan David: Zrození předpisu z ducha doby. Dlouhá legislativní cesta k vládnímu nařízení č. 72/1948 Sb., o zřízení a organisaci státního podniku "Československý státní film"
Petr Hasan: "Neslušný a nevkusný film nemůže býti krásným".
Katolická akce, struktury katolického tábora a jejich působnost na poli kinematografie v českém prostředí první poloviny 20.století.
Jan Trnka: Formování scénáristického řemesla v českém filmu 20. let a "osvědčený" Josef Neuberg
Jiří Anger: Co dokáže trpící tělo? Melodramatický afekt a SMRT MARIE MALIBRANOVÉ

ANALÝZA
Martin Kos: PODFUKÁŘI. Možnost iluzivních subsvětů ve filmové a televizní fikci.

ROZHOVOR
Johannes Bennke: ...a jednoho dne do sebe možná vše zapadne. Rozhovor s Georgesem Didi-HubermanemIluminace 1/2016


Reservation:
You need to be signed in to make a reservation of books. If you don't have an account please register.
Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: