Film - náš pomocník. Studie o (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let

Author: Lucie Česálková, (ed.)
Language: Czech
Year of publication: 2015
Publishing details: 1. vydání
Publisher: Národní filmový archiv, Masarykova univerzita
Number of pages: 327
ISBN: 9788070041703
CDF cataloguing: 791c Czech/Chechoslovak cinema
Call number: 791c/1194/ČES
Subject headings: krátký film; Česko; 20. stol.; kinematografie; Filmová tvorba; Filmová výroba; Armádní film

Kolektivní monografie shrnuje výsledky bádání studentů Ústavu filmu a AV kultury FF MU v Brně v oblasti českého krátkého filmu 50. let. Studie zaměřené na dílčí oblasti průmyslového, zemědělského, branného, sportovního, kulturního a dalších druhů filmů rozebírají kulturně-politické i ekonomické podmínky vzniku tohoto typu tvorby, její tematické sepětí s požadavky zadavatelů (zejména státu) a vztah k dalším médiím, která zadávající instituce využívaly k šíření stejného typu sdělení. Vedle kontextu je rozbírána též rétorická a stylistická rovina jednotlivých snímků. Dva z textů se soustředí na specifická distribuční okna, do nichž krátké filmy vstupovaly, a to Filmovou lidovou univerzitu a kina Čas. Dílčí texty mimo jiné dokazují, že i přes programovost a plánovaní se většinu kulturně-politických záměrů zadavatelům nedařilo v praxi uplatnit tak, jak se předpokládalo. Studie bilancují ideologický, ekonomický a zábavní potenciál krátkého filmu, a dokládají, v jakých případech se který z nich prosadil a tedy i to, do jaké míry snímky chápané jako užiteční služebníci skutečně užitečné byly.

Tuto knihu Centru dokumentárního filmu věnovala Lucie Česálková.Film - náš pomocník. Studie o (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let


Reservation:
You need to be signed in to make a reservation of books. If you don't have an account please register.
Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: