Dante Alighieri

Year of birth: 1265
Profession: poet, writer
Country: Italy

Jeden z nejvýznamnějších italských básníků, významně však přispěl také k vývoji jazykovědy a italského jazyka a k vývoji politické filozofie. Jeho největším dílem je Božská komedie (původním názvem jen Comedia -přídavek "Božská" přidal později Boccacio), pro dějiny politické filozofie má velký význam latinský spis De monarchia. Dante je rovněž považován za tvůrce spisovné italštiny (il padre della lingua italiana), kterou svými díly prosadil. Svůj přístup teoreticky zdůvodnil v díle De volgari eloquentia (O řeči lidové).
Alighieri, Dante / Source: cs.wikipedia.org

List of Publications

TitleYear of publicationLanguagePublisher
Božská komedie2016CzechDOBROVSKÝ s.r.o.

Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: