Jaroslav Pažout

Year of birth: 1974
Profession: historian, pedagogue
Country: Czech Republic

Zabývá se především problematikou československých dějin v 60. až 80. letech 20. století a světovými dějinami v kontextu československých dějin tohoto období. V r. 2006 ukončil doktorandské studium na FF UK v Praze obhájením disertační práce na téma Československé a západoevropské studentské hnutí v 60. letech 20. století (v r. 2008 vyšla knižně pod názvem Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století).
V současné době zajišťuje na katedře historie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty TUL výuku pomocných věd historických a částečně též moderních dějin. Zdroj: khi.fp.tul.cz

List of Publications

TitleYear of publicationLanguagePublisher
Informační boj o Československo / v Československu (1945-1989)2014Czech Technická univerzita v Liberci, Ústav pro studium totalitních režimů

Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: