Platón

Profession: philosopher, pedagogue, mathematician
Country: Greece

Platón (427 př. n. l. – 347 př. n. l.) byl řecký filosof, pedagog a matematik. Jméno je pouze obecně rozšířený pseudonym tohoto filosofa, jeho původní jméno bylo Aristoklés. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších myslitelů vůbec. Založil athénskou Akademii, jež pak byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím. Své spisy psal většinou formou rozprav mezi svým učitelem Sókratem a dalšími osobami, kterým svými otázkami pomáhá vyvrátit jejich předsudečné a nezralé názory a dospět k lepšímu poznání.

Platón spolu se svým učitelem obrátili pozornost filosofů od úvah o povaze a původu světa k otázkám člověka a lidské společnosti.

List of Publications

TitleYear of publicationLanguagePublisher
Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón2015CzechOikoymenh
Dialogy o kráse1979CzechOdeon

Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: