Pavel Kovář

Year of birth: 1952
Profession: biologist
Country: Czechoslovakia

Působil jako vědecký pracovník od poloviny 70. let v Ústavu krajinné ekologie ČSAV v Průhonicích a od r. 1985 v Botanickém ústavu ČSAV. Po r. 1989 byl přizván ke znovuvybudování svého mateřského oboru geobotanika (rostlinná a krajinná ekologie) na Katedru botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde byl habilitován a v r. 2002 jmenován profesorem. Dodnes na PřF UK přednáší některé ekologické disciplíny, byl vedoucím katedry a děkanem fakulty (2003-2009). Zdroj: databazeknih.cz
List of Publications

TitleYear of publicationLanguagePublisher
Paměť Ekofilmu2010CzechObčanské sdružení Ekofilm

Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: