Ivan David

Profession: pedagogue, lawyer
Country: Czech Republic

Ivan David je advokátem působícím od roku 2011 u advokátní kanceláře KMVS. Ivan je absolventem oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a oboru filmová studia na Filozofické fakultě téže univerzity. V akademickém roce 2008/2009 Ivan absolvoval roční stipendijní pobyt na Právnické fakultě Kodaňské univerzity. Ivan se dlouhodobě specializuje na oblast práva duševního vlastnictví (především na právo autorské a právo ochranných známek), práva mediálního, práva proti nekalé soutěži, práva reklamního a práva filmového.
V srpnu 2013 byl Ivan jmenován expertem Státního fondu kinematografie se specializací na ochranu práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům. Je autorem odborné publikace „Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva“ (2015). Od roku 2015 působí rovněž jako doktorand na Právnické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na historii právní regulace filmu.
Ivan poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce. Zdroj: kmvs.cz

 

Doc.recommendationThe author is recommending the book from CDF Library: Pavel Juráček: Deník (1959 - 1974)List of Publications

TitleYear of publicationLanguagePublisher
Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva2015CzechNová beseda

Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: