Jan Wiendl

Year of birth: 1969
Profession: pedagogue, Bohemist, contributing editor
Country: Czech Republic

Český bohemista a pedagog se narodil v roce 1969 v Klatovech. Po úspěšném zakončení studia českého jazyka a literatury-historie na FF UK v Praze se dále věnuje českému jazyku a živí se jako odborný pracovník ÚČL AV ČR, redaktor odborných časopisů. Byl také členem akademického senátu FF UK, podílel se členstvím či předsednictvím v mnoha komisích, radách a projektech. Organizuje věděcké konference a v současné době pracuje jako ředitel Ústavu české literatury a komparatistiky na FF UK v Praze. Je ženatý a má dvě děti.
Wiendl, Jan / Source: http://www.ff.cuni.cz/

List of Publications

TitleYear of publicationLanguagePublisher
Kultura a totalita - Národ2013CzechKarolinum

Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: