Michal Ajvaz

Year of birth: 1949
Profession: writer, translator, poet
Country: Czech Republic

Michal Ajvaz je tvůrcem fantaskních příběhů, básník a esejista, překladatel z němčiny. Michal Ajvaz se narodil v rodině ruského exulanta, chemika a překladatele. Po maturitě na SVVŠ studoval na FF UK češtinu a estetiku. Po absolutoriu v roce 1974 pracoval téměř dvacet let v dělnických profesích – mj. domovník, noční hlídač garáží, čerpač vody u firmy Vodní zdroje. Pak si jako redaktor a stálý spolupracovník Literárních novin zvolil svobodné povolání. Od roku 2003 je Michal Ajvaz zaměstnán v centru pro teoretická studia Akademie věd a Karlovy univerzity. Zdroj: spisovatele.cz
Ajvaz, Michal / Source: http://www.topzine.cz/

List of Publications

TitleYear of publicationLanguagePublisher
Příběh znaků a prázdna2006CzechDruhé město
Druhé město2005CzechPetrov

Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: