Zdeněk Pešánek

Year of birth: 1896
Profession: designer, architect
Country: Czechoslovakia

Studoval sochařsko-kamenickou školu v Hořicích u prof. Kociána poté Akademii výtvarných umění v Praze, obor sochařství u Jana Štrusy. Soukromě také studoval architekturu. Ve své tvorbě byl zpočátku ovlivněn expresionismem, kubismem poté se přiklonil ke konstruktivismu. Ve 26 letech se začal věnovat svému celoživotnímu dílu a to programu kinetického umění. Vytvořil řadu světelných a světelně kinetických plastik, experimentoval s kinetickým obrazem, s filmem, světelnou reklamou, osvětlením ve spojení s architekturou atd. Je autorem tzv. Barevného klavíru (spolupráce s firmou Petrof a klavíristou Schulhoffem). Klavír umožňoval kombinovanou hru barevných světel, tónů i barevných harmonií. Další jeho známé dílo je fontána Československého lázeňství, jde o světelnou instalaci umístěnou na dně bazénu. Obě díla byla vystavena roku 1937 v československém pavilonu na světové výstavě v Paříži. Teorii kinetismu rozvinul v publikaci Kinetismus (1941). Zemřel roku 1965. Zdroj: wikipedia.org


Pešánek, Zdeněk / Source: http://monoskop.org/

List of Publications

TitleYear of publicationLanguagePublisher
Kinetismus. Kinetika ve výtvarnictví2013CzechNakladatelství AMU

Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: