Ivo Bláha

Year of birth: 1936
Profession: composer, theoretician
Country: Czech Republic

V letech 1954–1958 studoval skladbu na Akademii múzických umění v Praze u Jaroslava Řídkého a Vladimíra Sommera. Absolvoval Koncertem pro orchestr. Pokračoval aspiranturou u Emila Hlobila a kursem elektroakustické hudby ve studiu Československého rozhlasu v Plzni pod vedením Miloslava Kabeláče a Eduarda Herzoga. V letech 1960–1962 byl členem orchestru Městského divadla v Kladně. Od roku 1967 vyučuje hudebně teoretické předměty, hudební praktikum a hudební a zvukovou dramaturgii filmu na Filmové a televizní fakultě AMU. V roce 1980 založil nový studijní obor Zvuková tvorba a stal se vedoucím stejnojmenné katedry. Přednášel rovněž na Katedře skladby Hudební fakulty AMU. V roce 1999 byl jmenován profesorem. Zdroj: cs.wikipedia.org


Bláha, Ivo / Source: http://www.musicbase.cz/

List of Publications

TitleYear of publicationLanguagePublisher
Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla1995CzechNakladatelství AMU

Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: