Ivan Olbracht

Year of birth: 1882
Profession: writer, publicist, translator
Country: Czechoslovakia

Jeho otcem byl advokát a spisovatel Antal Stašek. Od roku 1905 působil jako redaktor Sociální demokracie ve Vídni v Dělnických listech, později v Praze v Právu lidu. Roku 1921 vstoupil do KSČ a začal působit jako komunistický novinář, především v Rudém právu. Za první republiky byl dvakrát vězněn za své příliš revoluční komunistické názory, V roce 1929 z KSČ vystoupil po podepsání Manifestu sedmi. Po únorovém převratu stanul Olbracht v čele publikačního odboru Ministerstva informací, který měl na starost knižní cenzuru a vyřazování závadné literatury z knihoven. Jeho dílo je velmi ovlivněno sociálními otázkami, socialismem a revoltou proti měšťácké společnosti. Dalším výrazným zlomem v jeho tvorbě byla návštěva Podkarpatské Rusi. Mezi jeho nejznáměkší díla patří Nikola Šuhaj loupežník a Golet v údolí. Byl jmenován Národním umělcem, zemřel v roce 1952. Zdroj: wikipedia.org


Olbracht, Ivan / Source: http://www.csfd.cz/

List of Publications

TitleYear of publicationLanguagePublisher
Marijka nevěrnice1982CzechOdeon

Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: