Bill Nichols

Year of birth: 1942
Profession: critic, film theorist
Country: USA

Je nejvíce známý pro svou průkopnickou práci jako zakladatel současného studia dokumentárního filmu. Jeho kniha, 1991, Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary, aplikuje moderní filmovou teorii na studiu dokumentárního filmu jako vůbec první teoretik. Následovaly desítky knih, dalších publikací a esejů. První svazek z jeho dvousvazkové antologie Movies and Methods (1976, 1985) pomáhal ustanovit filmová studia jako akademickou disciplínu. Bill Nichols je profesorem na katedře filmu na státní univerzitě v San Franciscu a předsedá Institutu dokumentárního filmu. Zdroj: wikipedia.org


Nichols, Bill / Source: http://www.download-genius.com/

List of Publications

TitleYear of publicationLanguagePublisher
Úvod do dokumentárního filmu2010CzechMFDF Ji.hlava, Jihlavský spolek amatérských filmařů, Nakladatelství AMU
Sborník DO VI / 20082008English, CzechJSAF, MFDF Jihlava
Introduction to Documentary2001EnglishIndiana University Press

Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: