Dagmar Mocná

Year of birth: 1958
Profession: literary historian, theoretician
Country: Czech Republic

Po studiích na gymnáziu vystudovala obory český jazyk a literatura - hudební výchova na Filozofické fakultě, absolvovala v roce 1982 diplomovou prací o recepci Anny Proletářky. V 80. letech byla zaměstnána v Ústavu pro českou a světovou literaturu, v roce 1987 získala vědeckou hodnost CSc. prací Hledání prozaického tvaru, od roku 1997 docentkou české literatury (prací Červená knihovna). 17. dubna 2007 byla prezidentem republiky V. Klausem jmenována profesorkou dějin české literatury. Od roku 1993 vyučuje na Katedře české literatury Pedagogické fakulty UK. Od 1. září 1997 působí ve funkci vedoucí katedry. V odborné tvorbě se zaměřuje zejména na monografie o literárních dílech (Případ Kondelík, Záludný svět Povídek malostranských). Dalším jejím badatelským zájmem jsou dějiny a teorie populární literatury, historická poetika a mapování fikčního světa. Na PedF UK přednáší dějiny literatury 1. poloviny 20. století. Dagmar Mocná je vdaná a má dvě děti. Zdroj: wikipedia.org


Mocná, Dagmar / Source: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/

List of Publications

TitleYear of publicationLanguagePublisher
Encyklopedie literárních žánrů2004CzechPaseka

Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: