C. Wright Mills

Year of birth: 1916
Profession: sociologist
Country: USA

Mills byl radikál, a měl velmi kritické názory vůči sociologické komunitě. Byl propagátorem liberalismu a levicového myšlení. Přinesl do americké sociologoie myšlení Maxe Webera a na konci 40. let vydal výbor z Weberových esejů Eseje pro sociologii. Pochopit biografii a historii současně umožňuje právě sociologie, která nám dodává potřebné informace a znalosti, které nám umožňují podívat se na život kompletně a z nadhledu. Tyto schopnosti nazývá sociologickou imaginací. Zemřel v roce 1962. Zdroj: wikipedia.org


Mills, C. Wright / Source: http://s.fixquotes.com/

List of Publications

TitleYear of publicationLanguagePublisher
Sociologická imaginace1968CzechMladá fronta

Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: