Denis McQuail

Year of birth: 1935
Profession: pedagogue, writer, theoretician of media
Country: United Kingdom

Věnuje se především masovým médiím, zaměřuje se na vysvětlení komunikačních teorií a jejich aplikaci. V knize Communication Models (Modely komunikace) vysvětluje základní komunikační modely: Lasswellův model komunikace, Shannonův a Weaverův model komunikace, Gerbnerův model komunikace, teorie médií, teorie publika a systémy masových médií obecně. Další McQuailova kniha, Mass Communication Theory (Teorie masové komunikace) podrobně rozebírá samotný koncept masové komunikace. McQuail zde mluví o důležitosti masmédií a o jejich vlivu na jednotlivce i na společnost. Zdroj: wikipedia.org


McQuail, Denis / Source: http://www.newtonmedia.cz/

List of Publications

TitleYear of publicationLanguagePublisher
Úvod do teorie masové komunikace2009CzechPortál

Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: