Jan Jaroš

Year of birth: 1958
Profession: film critic, writer
Country: Czech Republic

Narozen 26. 4. 1958 v Písku, vyrůstal v Putimi. V roce 1985 absolvoval Filosofickou fakultu UK, obor divadelní a filmová věda. Spolupracuje s Mezinárodním festivalem v Karlových Varech a Asociací českých filmových klubů (Letní filmová škola v Uherském Hradišti, Projekt 100), dále s Českým rozhlasem – stanicí Vltava. Je členem identifikační komise Národního filmového archivu a odborným konzultantem České televize a televize Prima. Pravidelně se věnuje recenzní práci (Zemědělské noviny, Tvorba, Záběr, Film a divadlo, Filmová revue, Scéna, Kino, Kinorevue, Reflex, Týdeník Televize, Týdeník Rozhlas, www.filmserver.cz, http://www.kultura21.cz, http://www.ustrcr.cz/cs/filmove-pohledy). Zabývá se dějinami českého myšlení o filmu (Filmový sborník historický 2, seriál komentovaných textů ve Filmu a době), dlouhodobě zkoumá českou i zahraniční filmovou tvorbu v totalitních poměrech (Film a doba, Filmový sborník historický 4, Film a dějiny 2, Film a dějiny 3, Otakar Vávra – 100 let). Sepsal řadu časopiseckých studií věnovaných českým i zahraničním filmařům (Evald Schorm, Vlastimil Brodský, Ladislav Pešek, Vojtěch Jasný, Sergej Ejzenštejn, bratři Marxové, Monty Python, Zbigniew Rybcziński, Stanley Kubrick, Roman Polanski…), některé rozpracoval do monografických publikací (Claudia Cardinalová, Dana Medřická, Jaromír Hanzlík, Jaromil Jireš, Juraj Jakubisko). Též příležitostný autor místopisných črt o Putimi. Zdroj: Jan Jaroš/ctenizpisku.cz


Jaroš, Jan / Source: http://www.ctenizpisku.cz/

List of Publications

TitleYear of publicationLanguagePublisher
Otakar Vávra - 100 let2011CzechMillenium publishing, Novela bohemica
Juraj Jakubisko1989CzechČeskoslovenský filmový ústav

Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: