Květoslav Chvatík

Year of birth: 1930
Profession: philosopher, esthetician, literary theorist, historian
Country: Czechoslovakia

Květoslav Chvatík, narozen 19. 1. 1930, Bystřice pod Hostýnem. Filozof, estetik, literární teoretik a historik. Od roku 1950 studoval na Vysoké škole politických a hospodářských věd, ve druhém ročníku přestoupil na FF UK, kde studoval obor filozofie – estetika (absolvoval v roce 1954 diplomovou prací Estetické názory Jiřího Wolkra). CSc. 1958 prací Bedřich Václavek a vývoj marxistické estetiky. V letech 1954–1970 působil zprvu jako vědecký aspirant a později jako vědecký pracovník Filozofického ústavu ČSAV, kde jeho další vývoj ovlivnili zejména Robert Kalivoda, Karel Kosík a Jan Patočka. Po docentské habilitaci na základě knižního vydání kandidátské práce od roku 1964 přednášel externě estetiku na FF UK. V letech 1968–1969 byl na stipendiu na univerzitě v Mnichově, po propuštění z Filozofického ústavu byl v letech 1970–1980 bibliografem v knihovně Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. V roce 1980 získal politický azyl ve SRN, žil v Kostnici, kde od roku 1982 pracoval v rámci Fachgruppe Literaturwissenschaft Universität Konstanz. V roce 1991 byl penzionován. V letech 1990–1991 byl hostujícím profesorem na univerzitě v Mnichově. Přednášel a účastnil se konferencí na řadě univerzit (Amsterdamu, Curychu, Bernu, Freiburku, Brémách, Göttingen, Bamberku, Klagenfurtu, Tübingen aj.), po listopadu 1989 též v České republice. Žije ve Švýcarsku, ve Francii a na Bahamách. Zdroj: databazeknih.cz


Chvatík, Květoslav / Source: http://www.tusquetseditores.com/

List of Publications

TitleYear of publicationLanguagePublisher
Strukturální estetika2001CzechHost

Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: