Vratislav Effenberger

Year of birth: 1923
Profession: literary theorist
Country: Czechoslovakia

Studoval střední průmyslovou školu, poté studoval chemii a dějiny umění a estetiku na Filozofické fakultě. Od r. 1946 pracoval v Československém filmovém ústavu, odkud byl v r. 1954 propuštěn, poté až do r. 1966 pracoval jako dělník na podzemním splynování uhlí. Roku 1975 získal místo nočního hlídače. Byl vůdčí osobností surrealistické skupiny, a to nejen po teoretické stránce, ale i po stránce organizační. V roce 1969 redigoval surrealistickou revui Analogon. Kolem roku 1968 publikoval v řadě novin a časopisů zabývajících se literaturou, divadlem a výtvarným uměním. Zdroj: cs.wikipedia.org


Effenberger, Vratislav / Source: http://kultura.idnes.cz/

List of Publications

TitleYear of publicationLanguagePublisher
Surovost života a cynismus fantasie1991CzechOrbis

Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: