Terry Eagleton

Year of birth: 1943
Profession: literary theorist, critic
Country: United Kingdom

Je profesorem anglické literatury na Lancaster University a University of Notre Dame a profesorem kulturní teorie na National University of Ireland, znám svou marxistickou orientací. Vystudoval na Trinity College v Cambridge, kde byl žákem Raymonda Williamse. K jeho nejcitovanějším pracím patří The Ideology of the Aesthetic z roku 1990 a The Illusions of Postmodernism z roku 1996, nejznámější je zřejmě přehledová práce Literary Theory: an Introduction. Ač marxista, je rovněž katolíkem, přispívá do levicově-katolického časopisu Slant a je hlasitým kritikem hnutí Nový ateismus Richarda Dawkinse a Christophera Hitchense. Svou představu o „levicové teologii“ shrnul do knihy Towards a New Left Theology. Zdroj: cs.wikipedia.org


Eagleton, Terry / Source: https://www.marxists.org/

List of Publications

TitleYear of publicationLanguagePublisher
Úvod do literární teorie2010CzechAlbatros Media

Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: