Pavel Kovář

Rok narození: 1952
Profese: biolog
Země: Československo

Působil jako vědecký pracovník od poloviny 70. let v Ústavu krajinné ekologie ČSAV v Průhonicích a od r. 1985 v Botanickém ústavu ČSAV. Po r. 1989 byl přizván ke znovuvybudování svého mateřského oboru geobotanika (rostlinná a krajinná ekologie) na Katedru botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde byl habilitován a v r. 2002 jmenován profesorem. Dodnes na PřF UK přednáší některé ekologické disciplíny, byl vedoucím katedry a děkanem fakulty (2003-2009). Zdroj: databazeknih.cz
Seznam publikací

NázevRok vydáníJazykVydavatelství
Paměť Ekofilmu2010českyObčanské sdružení Ekofilm

Knihy podle abecedy
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
          
                                          

 

 Dále spolupracujeme s: